Asta Powerproject

Asta Powerproject proje yönetim gereksinim ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek için geliştirilmiş kullanımı kolay ve performansına güvenebileceğiniz bir çözüm paketidir. Esnek lisans seçenekleri ile istendiğinde tek kullanıcılı istendiğinde ise çok kullanıcılı olarak çözüm sağlar. Asta Powerproject; her ölçekteki firmaların kullanabileceği sektörün önde gelen proje yönetim çözümüdür. Etkili kaynak ve maliyet yönetimi ile kapsamlı planlama imkanı sunmaktadır. Kullanıcıya; etkili ve kolay planlama, maliyet ve kaynak takibi, Primavera ve MS Project gibi farklı paket programlarla entegrasyon, ilerleme raporu sunumu ve MS Excel ile çift yönlü veri alışverişi doğru iş zamanlaması gibi imkanları sunar.

powerproject_screen_V12

Başarılı Projelerin Arkasındaki Güç

Asta Powerproject, dünya çapında ve tüm sanayi sektörleri tarafından projeler üzerinde başarıyla kullanılan proje, portföy ve kaynak yönetim yazılımıdır. Bu yazılım herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Her alanda ve birçok sanayi sektöründe yer alan müşterilerimiz:

● İnşaat
● IT Servisleri
● Mühendislik
● Yazılım Uzmanları
● Kamu Sektörü
● Petrol & Doğalgaz
● Finansal Hizmetler
● Danışmanlık Firmaları

Asta Powerproject Enterprise

Asta Powerproject; geniş kapsamlı planlama önermektedir, kaynak ve maliyet yönetimi özellikleri ki ikiside etkili ve kolay kullanıma sahiplerdir. Her büyüklükteki inşaat firmaları tarafından kullanılmaktadır.

● Asta Powerproject Enterprise; planlayıcı ve kullanıcılar için çoklu kullanıcılı inşaat yönetim programıdır. Büyük inşaat projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış etkin kullanımlı proje yönetim programıdır.
● Asta Powerproject, inşaatçılar için profesyonel proje yönetim programı ile merkezi veritabanında bütün projeleri tutar ve çoklu kullanıcıların tek bir proje planına erişimine izin verir.
● Asta Powerproject aynı zamanda özelleştirilmiş raporla herhangi bir özelliğiyle yerler arası raporlamada hızlı ve kolay ilerleme sağlamaktadır.

Asta-Powerproject_1

Asta Powerproject Enterprise ile Neler Yapabilirsiniz?

● Eş zamanlı olarak herhangi bir sayıda kullanıcının aynı proje planında erişimini ve çalışmasına izin verir.
● Farklı yerlerden hızlı ve kolay bir şekilde veri toplar ve proje planına direk veri girebilirsiniz.
● En güncel verileri erişimi olan müşterilerinize ve üst düzey yönetime ihtiyaçları doğrultusunda raporlama sağlayabilirsiniz.
● Asta Powerproject Enterprise merkezi bir projenin çok sayıda kullanıcının erişim ve güncellemesi gereken inşaat projeleri için idealdir. Örnek olarak:
– PFI/PPP projeleri
● (PFP=Private Finance Initiative – Özel Sektör Finans Girşimi)
● (PPI=Public Private Partnership – Kamu ve özel sektör ortaklığı)
– Bir planlayıcıdan fazla çalışanı olan büyük yapı projeleri
– Merkezi veritabanı – Asta Powerproject’i çalıştırır ve proje bilgilerinin bünyesinde saklar.
– Birden çok şantiyede dağılmış projeler
– Birden çok şantiyede tadilat programı

Critical Chain

Asta Site Progress

Site yöneticilerine ve proje planlayıcalara günden güne İnşaat firmalarından büyük bir zaman baskısı ve kurumsal talep vardır. Başarı olmak için, kar marjlarını arttırmak ve
giderlerin anlaşılabilr ve kontollü; zaman isteyen idari süreçlerin düzgün bir şekilde ilerlemesi, mali anlaşmazlıklar minimuma indirgenmelidir.

Herhangi bir büyüklükteki işletmede, kontrol temel faktördür. İlk aşama günlük hareketleri standart hale getirmektir.

Değişimleri yönetme ve istekleri kolayca değiştirin

● Gerçek zamanlı olarak, günlük ilerlemeyi tartışmasız olarak kaydetmektir.
● Zamanı, işçiliği ve kullanılan malzemeleri kaydetmektir.
● Her maliyeti (hatta en küçük maliyetler) hesaplayın.

Bütün dökümanlarınız için merkezi kütüphane oluşturun

● Kendi belgelerinizi oluşturun yada önceden tanımlanmış şablonları kullanın.
● Kolay paylaşım için dökümanlarınızı ve şablonlarınızı merkezi kütüphaneye kaydedin.
● Şirketinizin faaliyetlerine göre belgelerinizi hazırlayın.
● Her proje için tamamlanmış belgerinizi kaydedin.