Danışmanlık hizmetimizde neler yapıyoruz?

Projenin tanınması
• Projenizin kapsamı, ölçeği, sektörü analiz edilir ve programda en uygun takip yöntemine karar verilir.
• Projeler İngilizce/Türkçe olarak hazırlanabilmektedir.
• İşveren ve alt yüklenici firmaları ile planlama toplantıları yapılır. Şantiye mobilizasyonu, iş programı, toplam süre, toplam maliyet, iş gücü ve kaynak miktarları taslak olarak belirlenir.

Aktivitelerin oluşturulması
• Proje takibini en etkin kılacak iş kırılım yapısı Asta’da Summary aktiviteler ile sağlanır. İnşaat projeleri için talebe göre EPC+C başlıkları çerçevesinde “Mühendislik/Engineering, Procurement/Satınalma, Construction, Devreye Alma/Commissioning” yapısı oluşturulur.
aktiviteolusması
• Birden fazla alt proje oluşturulur ve birbiri ile ilişkilendirilir. Tek ekran üzerinde aynı başlık altında tüm alt projeler kolayca yönetilir.
• Aktiviteler ilişkilendirilir, süreçleri, kısıtları, takvimleri belirlenir.
• Task Per Line özelliği ile tek bir satırdan tekrarlı aktiviteler oluşturulur. Aynı zamanda Task Pool oluşturularak aynı aktiviteleri ve ilişkileri içeren özet aktivite grubu oluşturulur ve tek işlemde çoklu aktiviteler oluşturulabilir.
aktiviteolusması2

Kaynak, maliyet, kod kütüphanesi oluşturulması
• Projede kullanılacak kaynaklar oluşturulur. Mevcut ve gelecek projelerde kullanılmak üzere tüm veriler kütüphanede saklı tutulur.
kaynak
maliyet
• Sınırsız sayıda aktivite ve kaynak kodları oluşturularak ilgili aktivitelere atanır. Filtreleme, gruplama ve raporlamada kodlardan faydalanır.

Metraj, Adamsaat ve Bütçe planlaması
• Aktivitelere kaynaklar atanır. Malzeme kaynaklarına metraj girişi yapılır. Kaynaklar ihtiyaca göre modellenir.
Birim miktar analizi yapılır. Asta’da Task Work ve Quantity kavramları ile aktivite miktarları belli oranlarda kaynak miktarlarına dağılım yapılır.metraj
Adam Saat analizi yapılır. İş gücü kaynak ataması ile kazanılan adamsaat hesaplanır. Birim adamsaat analizleri şantiye şefleri ile belirlenir, veri havuzu yapılır. Kaynak miktarı çarpımı ile toplam adamsaatler elde edilir. Aktivitelere adamsaatler oranında ağırlıklar tanımlanabilir.
adamsaat
Allocation Group özelliği ile birim analizler kütüphaneye kaydedilir. Böylece birden çok aynı kaynağı içeren aktivitelere tek seferde atama yapılabilir ve zaman kazancı sağlar.
allocation
• Birim fiyat analizi yapılır. Kaynaklar kütüphanesinden malzemelere birim fiyat tanımlanır. İşçilik bedelleri saatlik/günlük/haftalık/aylık olarak belirlenebilir.
• Endirekt maliyet hesaplamaları yapılır. Proje bütününe genel giderler maliyet olarak atanır. Toplam bütçe hesaplanır.

İlerleme ve Güncelleme
• Hedef proje belirlenir. Sınırsız sayıda baseline proje oluşturulabilir ve gelecekte senaryolara göre karşılaştırmalar yapılabilir.
• Proje takip yöntemine göre ilerleme yöntemi belirlenir. İlerlemeler metraj, süre, adamsaat, fiziksel bazlı yapılabilir.
ilerlemeguncelleme1
• İlerleme adamsaat bazlı takip edildiği durumlarda aktivite etki ağırlıklar ile yüzde ilerlemenin çarpımı toplam proje ilerlemesini verecektir.

1.6 Raporlama
• Planlamanın en önemli kısmı olan şantiye ile iş programı koordinasyonunu sağlayan aynı zamanda yöneticilere takip imkanı sunan raporlar elde edilir. Bu raporlar işverenin taleplerini karşılayacak şekilde sınırsız sayıda rapor formatı firmaya özgü oluşturulabilir.
• Raporlar günlük/haftalık/aylık periyotlarda düzenli olarak verilir. Asta Powerproject ,Excel ve PDF formatlarında;
    • Satır-sütun düzeninde çalışma sayfası – Varyans işaretleri seçenekleri
    • Çubuk/çizgi grafikler
    • İlerleme S eğrileri
    • Hedef proje ile karşılaştırma grafikleri
    • Günlük ilerleme girişi ekranı
    • Kaynak aşımları
    • Kazanılmış Değer Analizi
    • Nakit Akışı
    • Kritik aktiviteler ile geciken ve ötelenen aktivite listesi
    • Gelecek dönem yapılması planlanan aktiviteler listesi (Ahead Schedule) hazırlanır ve sunulur.
    • Bu raporlar sayesinde tecrübelerimize dayanarak projenin yorumlanması, saha ile koordinasyonu ve maksimum verim sağlanması hizmeti verilir.

Raporlardan örnekler;

    Spreadsheet Master Plan
spreadsheet

    Grafiksel Kaynak Dağılım Sayfası
grafikselkaynak

    Kaynak Aşımı
kaynakasimi

    S – Curve
s-curve

    Nakit Akışı
nakitakisi

İlerlemeler Web’den ve Mobil Uygulamadan
• Web tabanlı Asta Web Access uygulamasından sunucuya bağlanılarak ilerleme girişini uzaktan ve dilediğiniz kullanıcı sayısı ile yapabilirsiniz. Proje yöneticileri, saha şefleri, alt yükleniciler için kullanıcılar tanımlanır ve her ortamdan ilerleme girişi yapılabildiği gibi yönetici raporları ile doğrudan sunuma hazır olunur.
ilerlemelerwebden
• Asta Site Progress mobil uygulama üzerinden sahadayken ilerleme girişi yapılabilir. Her departmana özel kullanıcılar açılır ve sorumlu mühendisler ilgili bölümün ilerlemesini saha kontrolleri sırasında yapabilir.
Yaygın olarak kullanımı kontrol mühendislerinin son kabul işlemidir. Bu aşamada mobil cihazınızdan fotoğraf ve belge görüntüleyip ilgili aktiviteye atabilirsin.
astasiteprogress