İŞ PROGRAMINDA KAYNAKLARI YÖNETMEK

Projelerde planlamanın amacı proje sürecini ve kaynakları en verimli şekilde yönetmektir. İş programında belirlenmiş olan aktivitelerin süreleri iş programının genel hattını çizerken kaynaklar da yapılan işteki kâr zarar ilişkisinin en önemli aktörleridir. Doğru yönetilmeyen kaynaklar projemizin verimini büyük ölçüde azaltacaktır.

6

Ms Project’te oluşturmuş olduğumuz iş programlarında aynı gün yapılması gereken aktiviteler olabilir bu aktivitelere atanan kaynaklarda kaynak çakışması yaşanması muhtemeldir. Fazla yüklenen kaynaklar kaynak görünümlerinde (resource sheet) kırmızı olarak işaretlenir. Gantt grafiğinde (gantt chart) ise göstergeler (indicator) sütununda kırmızı bir ikon ile gösterilir.

7

Ms Project’te bu sorunu çözmenin birkaç farklı yolu vardır. Örneğin aktivitelerinizin bağlantı türlerini değiştirebilirsiniz ya da kaynaklarınızı yarı zamanlı çalıştırarak aynı gün içersinde iki aktivitede çalışmasını sağlayabilirsiniz projenizin türüne ve sizin planlama metodolojinize bağlı olarak tercih edeceğiniz yöntem değişecektir. Kaynak seviyelendirme (resource levelling) işlemi de kaynak çakışmalarını çözme yöntemlerinden biridir. Kaynak seviyelendirme özelliğini kullanarak da kaynak çakışmalarını ve fazla yüklemeleri çözümleyebilirsiniz.

seviye

Seviyelendirme yaparken Ms Project görevlere atanan kaynakları değiştirmez. Ms Project yalnızca kaynak tipi çalışma (work) olan kaynakları seviyelendirir. Kaynak tipi malzeme (material) ve maliyet (cost) olan kaynakları ayrıca önerilen (proposed) kaynakları seviyelendirmez. Görevlerde yapılan bu değişikliklerden dolayı, seviyelendirme, bazı görevlerin bitiş tarihini ve bunun sonucu olarak projenin de bitiş tarihi geciktirebilir.

Kaynak seviyelendirme işleminde otomatik olarak ileri bir tarihte başlatacağı bu aktivitelere önem sırası (priority) vererek başlangıç tarihini ötelediği bu aktivitelerden hangisine daha önce başlaması gerektiğine karar verebilirsiniz. Önem sırası değeri yüksek olan aktivite ötelenen diğer aktivitelerden daha önce başlayacaktır.

Önem sırasını değiştirmek istediğiniz aktivitenin üzerine gelip çift tıkladığınızda karşınıza task information ekranı gelecektir. Başlangıçta bütün aktivitelerin önem sırası değeri 500 olarak varsayılmıştır. Siz bu değer üzerinde oynayarak ötelenecek olan aktivitelerden istediğinizi daha önce başlatabilirsiniz.

8