Mıcrosoft Project’te Kazanılmış Değer Analizi ( Earned Value Analysis )

Kazanılmış Değer Analizi ; projede performansı ve ilerlemeyi ölçmek için kullanılan proje yönetim tekniğidir.

Proje başlamadan yaptığımız planımıza göre şimdiki tarihte projemiz hangi aşamada, ne kadar ilerdeyiz ya da gerideyiz, ne kadar bütçe ayırmamız gerekiyordu ve biz ne kadar ayırdık gibi sorulamızın cevaplarıdır.

Kazanılmış Değer Analizinde başlıca kullanılan terimler ise şunlardır:
● Kazanılmış Değer : Earned Value (EV)
● Planlanan Değer : Planned Value (PV)
● Gerçek Maliyet : Actual Cost (AC)
● Maliyet Varyansı : Cost Varience (CV)
● Bitirme Bütçesi : Budget at Completion (BAC)
● Bitişme Tahmini : Estimate at Completion (EAC)
● Zaman Varyansı : Schedule Variance (SV)
● Zaman Performans İndeksi : Schedule Performance Index (SPI)
● Maliyet Performans İndeksi : Cost Performance Index (CPI)

Ayrıca aralarındaki formülizasyonuda şöyle yapabiliriz :
● SV = EV-PV
● CV=EV-AC
● SPI:=EV/PV
● CPI=EV/AC

Kazanılmış Değer Analizini 2 aktivite ve 1 kaynak üzerinden inceleyelim,
kaynak

Aktivitelerimiz;
aktivite
Şimdi baseline ‘mızı kaydedelim.

baseline
Sonrasında:
setbaseline
Şimdi bütçe tablomuza bakalım:
butce
Her aktivite 2 gün süreyle planlandı, bu da demek oluyor ki; her gün için günde 8 saat * 2 gün * $100 her saat için = $1600
Şimdide MS Project’in Kazanılmış Değer Analizimizi hangi Baseline’a uygulayacağını seçiyoruz:
save
Sonrasında:
advanced
Şimdi herhangi bir şey koymadığımızı varsayalım ve proje başlangıç tarihinden itibaren 2 gün geçmiş olsun yani tarihimiz 21.03.2012. Bu tarihi ‘Status Date’ e işleyelim.
task
Tarihi işlediğimizde karşımıza çıkan sonuç :
task3
Şimdide Kazanılmış Değer Analizimizi uygulayalım:
moretable
Sonrasında:
earned
Son olarak:
task2
TASK 1 aktivitesi bitmedi, başlamadıda, ‘Status Date’imiz ise 21.03.2012. Zaman Varyansı (Schedule Variance)mız ise $1.600. Fakat şimdi, TASK 1 ‘in bittiğini varsaydığımızda aktivite süremizi 2 gün olarak planlamamıza rağmen 3 gün oldu.
updatetask
Sonrasında:
actual
Bunları yaptıktan sonra karşımıza çıkan sonuç:
task3
Görüldüğü gibi hiç bir şey değişmedi. Status Date’imiz halen 21.03.2012, bunun anlamı, kazanılmış değer analizi tablomuzda 19.03.2012 ve 20.03.2012 ‘ye kadar yapılanlar hesaplandı. Çünkü TASK 1 aktivitemizin başlama tarihi 19.03.2012 ve yeni bitiş tarihimiz 21.03.2012’dir. Şimdide Status Date’imizi 22.03.2012 yapalım:
task4
Tablomuzu inceleyecek olursak:
● TASK 1 aktivitesi için Planlanan Değer $1.600’dı.
● TASK 1 aktivitesi için Kazanılmış Değer $1.600’dı.
● Gerçek maliyet ise $2400 ( 3gün * her gün 8 saat * her saat için $100=$2400 )
● Zaman Varyansı = 0. Çünkü TASK 1 aktivitesi bitmiştir.
● Maliyet varyansı = Kazanılmış Değer – Gerçek Maliyet = –$800 (Çok fazla harcama yapmışız)
● Bitirme tahmini $2400 ( Aktivite bittiği için gerçek maliyetle aynı tutar.)
● Bitirme bütçesi = $1.600
● TASK 2 aktivitesi için Zaman varyansı = –$800 çünkü aktivitemiz planladığımız gibi başlamadı, 1 gün gecikti.
Şimdide TASK 2 için süremizi 6 gün yapalım:
task5
Şimdi biliyoruz ki, değişiklikleri görmek istersek yeni bir Status Date ekleyebiliriz. Status Date ‘i Gerçek Bitiş tarihimizden (30.03.2012) bir gün sonrasına ayarlayalım.
Karşımıza çıkan sonuç:
task6
● TASK 2 aktivitesi için Planlanan Değer $1600
● TASK 2 aktivitesi için Kazanılan Değer $1600
● Gerçek maliyet ise $4800 ( 6 gün * her gün 8 saat * her saat için $100=$2400 )
● Zaman Varyansı = 0. Çünkü TASK 2 aktivitesi bitmiştir.
● Maliyet varyansı = Kazanılmış Değer – Gerçek Maliyet = –$3.200 (Çok fazla harcama yapmışız)
● Bitirme tahmini $4.800 ( Aktivite bittiği için gerçek maliyetle aynı tutar.)
● Bitirme bütçesi = $1.600