Oracle Prımavera

Oracle Primavera, projelerin, programların ve portföylerin global olarak planlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi için kullanılan en güçlü, sağlam ve kullanımı kolay çözümdür. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, her bir ekip üyesinin gereksinimlerini, sorumluluklarını ve becerilerini yerine getirmek için role özgü işlevsellikten oluşan entegre bir proje portföyü yönetim(PPM) çözümüdür. Primavera Portfolio Management, kurumsal portföy yönetimi için benzersiz esneklik ve altyapı sağlayan, önde gelen portföy yönetimi yazılım çözümüdür. Fikir üretmeden yürütmeye kadar neredeyse her tip portföyün yönetilmesi için idealdir. Güçlü güvenlik özellikleri ve net bir kullanıcı arabirimi, onu organizasyondaki tüm pay sahipleri arasında işbirliği için mükemmel çözüm haline getirir.

Neden Oracle Primavera Tercih Edilmelidir?

Oracle Primavera, proje açısından yoğun sektörler için önde gelen Kurumsal Proje Portföyü Yönetimi (EPPM) çözümüdür. Mühendislik ve inşaat, ayrık ve süreç üretimi, kamu yönetimi, finansal servisler vb. gibi sektörlerin misyon açısından kritik PPM gereksinimlerine odaklanan sınıfının en iyisi yetenekler sunar. Oracle Primavera, kurumsal çeviklik, ekip üretkenliği, portföy öngörülebilirliği ve genel proje yönetimi verimliliği sağlar. Sonuçta, maliyetleri azaltma, riski en aza indirme ve temel pay sahiplerine sonuçlar sunma yeteneğidir.

varlikyasamdongusuyonetimi

Proje Hiyerarşisi

Primavera’da projelerin alt projelere bölünerek yönetilebilmesi için bir proje hiyerarşisi tanımlanabilir. Projeler ve alt projeler, hiyerarşik EPS (Enterprise Project Structure) ile organize edilir. Projelerin içine yerleştirildiği EPS hiyerarşisinin seviyeleri, firmanın bölümlerini, programları, projelerin yerlerini veya projeleri gruplamaya dönük her tür kriteri gösterebilir. Kapanmış olan, aktif veya planlanan bütün projeler EPS içerisinde yer alır. EPS yukarıdan aşağıya bütçelemeyi, kaynak ve maliyetlerin konsolidasyonunu ve OBS (Organizational Breakdown Structure) ile birlikte projelere erişimin sınırlandırılmasını sağlar. EPS’de yer alan projelerden birkaçı aynı anda açılarak verileri karşılaştırılabilir veya birbirlerini etkileyen projeler arasında ilişkiler kurulabilir.

oraclejdemodulleri

Proje Dokümanları

Projede kullanılan, aktivitelerin veya iş paketlerinin girdisi veya çıktısı olabilecek rapor, talimat, form veya çizim gibi dokümanlar kaydedilebilir. Dokümanların bulundukları yeri de kayıt altında tutar ve istenirse web’den erişime izin verir. Doküman kayıtları, referans numarası, versiyon, durum ve revizyon tarihi gibi detayları da içerir Projede kullanılan, aktivitelerin veya iş paketlerinin girdisi veya çıktısı olabilecek rapor, talimat, form veya çizim gibi dokümanlar kaydedilebilir. Dokümanların bulundukları yeri de kayıt altında tutar ve istenirse web’den erişime izin verir. Doküman kayıtları, referans numarası, versiyon, durum ve revizyon tarihi gibi detayları da içerir.