Danışmanlıkta neler yapılır?

Projenin tanınması
• Projenin tanımı müşteri tarafından yapılır. Projenin kapsamı, ölçeği, taşeronlar, iş yükümlülükleri ve yapılan sözleşmeler müşteri tarafından bize aktarılır. Ve gerekli durumlarda paftalar incelenir. Detaylı proje özeti tarafımızdan çıkartılır.
• Metraj ve bütçe planlaması için ön hazırlık yapılması aşamasında bazı şablonlar tarafımızca çıkartılır ve doldurulması üzere müşteriye teslim edilir.

Aktivitelerin oluşturulması
• İş kırıım yapısının (WBS) nasıl oluşturulacağına karar verilir.
• Her bir aktivite sahada da takip edilmesi sağlanacak şekilde tek tek oluşturulur veya varsa excelden import edilir. Ve birbirine bağlanır.
aktivitiolusumu
• Kolay filtreleme ve hızlı raporlama için aktivite kod sistemi oluşturulur ve bunlar Primavera’ya girilir. Bu kodların nasıl olacağına ve neleri içereceğini müşteri ile karar verilir. Kod kütüphanesi oluşturulduktan sonra kod atamaları ilgili aktivitelere yapılır.
filtre

Kaynak, maliyet, kod kütüphanesi oluşturulması
• Kaynakların birim fiyat analizleri müşteri ile yapılır.
• Maliyet merkezleri oluşturulur. Her bir kaynağın bir maliyet merkezi içermesine dikkat edilir.
kaynakmaliyet

Metraj, Adamsaat ve Bütçe planlaması
• Kaynak atamaları yapıldıktan sonra metraj bilgileri girilir ve böylece her bir aktivitenin hem maliyet hem metraj bilgileri raporlanabilir hale gelir. Kaynak ataması yapılmış aktivtenin görünümü aşağıdaki gibi olur ve maliyetleri kontrol edilir.
metrajadamsaaatprimavera
• Çeşitli kaynak ataması sayfalarından hem metraj hem maliyet kontrolleri (dağılımları) yapılır.
cesitlikaynak
• Hangi kaynaktan ne kadar fazla kullanım olduğu grafiklerden tespit edilip gerekli önlemler alınır.
hangikaynak

İlerleme ve Güncelleme
• İlerlemeler günlük / haftalık girilebilir. Bunun için layoutlar oluşturulup hızlıca veri girilmesi sağlanır.
ilerlemegunluk
• Alınan ilerlemelerin değerlendirilmesi için raporlar alınır.
alinanilerleme