Tılos Doğrusal Planlama

Doğrusal projeler olan otoyol, demiryolu, metro, tünel, köprü, boru hattı, altyapı elektrik hattı projelerini diğer inşaat projelerinden ayıran en büyük özelikleri sadece zaman kriterinin değil, mesafe-lokasyon kavramında büyük önem taşımasıdır. Standart bina projeleri aynı lokasyonda dikey yapılan projelerdir. Ancak doğrusal projeler bir hat üzerinde proje süresi boyunca farklı mesafelerde imalat yapılmasını gerektirmektedir. Proje yöneticileri ve çalışanları doğrusal projelerde sadece ‘ne zaman’ sorusuna değil aynı zamanda ‘Nerede’ sorusunda da cevap aramaktadırlar.

TILOS farklı yapı endüstrisindede kullanılmaktadır.

● OTOYOL
● DEMİR YOLU
● BORU HATTI
● TÜNEL
● BARAJ VE HES PROJELERİ
● İLETİŞİM HATTI

Neden Projelerde Tılos Tercih Edilmelidir?

● Kolay ve güçlü kullanımı,
● Birçok uluslararası büyük projelerde kullanılmış ve kullanılıyor olması,
● Dil desteği ve müşteri memnuniyeti,
● Lineer projeleriniz için mükemmel bir projeye planlama ve yönetim aracı oluşu,

Tilos’u Lineer projelerinizde vazgeçilmez kılıyor.

TILOS Lineer Planlama Yöntemi

TILOS, planlama yaparken projelerinizde daha fazla görselliği öne çıkarmak ve karmaşık olan projelerinizi daha kolay anlaşılır hale getirmek için tasarlanmıştır.

TILOS’un diğer bir faydası ise tüm veri akışını, zaman ve yer konumunu aynı kağıt üzerinde görmenizi sağlar. CPM ile ağ üzerinden daha fazla analitik analiz raporlama ve projenizdeki son gelişmeleri karşılaştırmanıza hatta yeni veriler oluşturmanıza olanak sağlar.

Zaman–Mesafe diyagramı bir çok ülkede farklı isimlerle anılıyor, en çok kullanılan kavramlar:

● Lineer Planlama Yöntemi-Linear Scheduling Method (LSM)
● Zaman–Mesafe Diyagramı-Time Distance Diagram
● Zaman-Mekan Diyagramı-Time Location Diagram
● Zaman-Mesafe-Time Chainage
● French Diyagramı-French Diagram
● March Çizelgesi-March Chart

TILOS Asta Powerproject, Microsft Project ve Primavera ile integre çalışarak, iki taraflı bilgi akışını kolaylıkla sağlamaktadır. Ayrıca İnşaat sektöründe her safada kullanmış olduğunuz Excel tablolarını kolaylıkla TILOS a aktarabilir veya TILOS dan Excele alabilirsiniz. TILOS ayrıca Google Earth İntegrasyonu ile size projenizin görsel olarak ilerlemelerini internet üzerinden sunar.

● CPM analizi , Zaman-Mesafe diyagramında kritik yol göstergesi
● Tüm köprü, otoyol, tünel, boru hattı, demir yolu projelerinizde istasyon,pompa vs gibi Zaman-Mesafe diyagramı bağlantısı yapabilirsiniz.
● Maliyet yönetimi, kaynak , gelir-gider ve konum bilgileri üzerinde tam kontrol.
● Yapım hattı üzerindeki ilerleyiş kontrolü.

Proje Zaman-Kaynak-Gider-Gelir-Miktar-Lokasyonları ile İlgili Bütün Proje Detaylarının Tek Bir A4 Çıktısında Alabilme

TILOS Ne – Ne zaman – Nerede – Ne Kadar – Kim – Nasıl ile başlayan sorulara cevap vermek için geliştirilmiş proje planlama ve kontrol mühendislik çözümüdür ve bunların tamamını tek bir raporla aynı anda sunar. TILOS ile hazırlanmış bir iş programını A4 çıktısı olarak yanınıza alıp, projede yeralan, bütün paydaşların katıldığı bir toplantıya girdiğinizde, size gelebilecek zaman, kapsam, gider, gelir, malzeme, ekipman, insan kaynağı ile ilgili bütün sorulara herhangi bir belge yada yazılıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla cevap verebilirsiniz.

Lineer planlamayla yer-zaman verileri arasında daha fazla iletişim kurabilir ve yönetebilirsiniz.Bu da yer ve zamanlama verileri arasındaki bağlantıyı, inşaat planının daha hızlı ve daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

tilos

Lineer (Doğrusal) Planlama Nasıl Okunur?

Her göreve atanan yol mesafesi ile ilgili veriler sayesinde Doğrusal Planlamalar daha fazla bilgi ile iletişim kurabilir. Saha ve planlama verileri arasındaki bağlantı, imar planının daha hızlı ve daha etkin bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

● Genellikle mesafe yatay eksende, zaman ise dikey eksendedir (Tam tersi de olabilir).Ayrıca görev doğrusunun eğimi çalışma alanındaki ekibin hızını ve verimliliğini gösterir.
● Örtüşmeyen görev doğruları ise olası tuzak noktalarını ve imar planının çalışmadığını gösterir.
● Doğrusal olmayan aktiviteler, saha ekibi dururken, blok görevler olarak gösterilir. Örnek olarak blok su tesisatı kurulumu, yol kazı çalışmaları ve köprü temel atma çalışması vs.
● Kısıtlı alanlar, araziye erişim izni veya çevre sorunları gibi etkenlerle , belirli bir zaman ve mesafe çerçevesinde görev planlaması yapmayı zorlaştırır(kuş alanları, ender bitki örtüsü olan alanlar). Uyuşmazlık algılaması hangi görevlerin birbirine ters düştüğünü vurgular.

Proje Sahası Detayları Nasıl Açıklanır?

Yükseklik ve geçiş listeleri gibi saha ile ilişkili veriler planlama ve kısıtlamaları tanımlama yolunda size yardımcı olur. Çoğu veri planlama çalışmaya başlamadan önce kullanım için mevcuttur. TILOS bu verileri kolayca alarak plan sürecinde veri iletişimini kolaylaştırır ve aynı zamanda çift giriş problemini de ortadan kaldırır .

● Semboller ve resimlerin mesafe eksenine konulması, projede gerçekleştirilecek olan çalışmayı açıklamada yardımcı olur .
● Ölçekler ve şebekeler önemli istasyon noktalarını gösterir. Aynı zamanda istasyonlara atanan şebeke çizgileri veri girişini kolaylaştırır.
● Hız profilleri modeli doğrusal olmayan verimlilik oranları projenin farklı bölümlerinde: yamaç alanları, sulak alanlar, ağır kaya alanları gibi alanlarda devreye girer.
● Mesafe ile ilgili grafikler: kesme ve dolgu bölümlerini gösteren yükseklik, eğim diyagramları veya kitle mesafe profilleri doğrudan profil verilerinden elde edilebilir.

tilos

Planımı Güncel Tutmayı Nasıl Başarabilirim?

Çoğu proje yönetim sisteminde süreç, yüzdelik değer  tahmin edilirken gerçek zaman ve yüzdesel tamamlanmışlık kullanılır. TILOS saha verilerine dayalı olarak her görev için ilerleme kaydı yapabilir ve proje bölümlerinden hangilerinin henüz tamamlanmamış olduğunu gösterir.

● İlerleme 3 şekilde kaydedilebilir yüzdeye dayalı, iş tabanlı veya mesafe tabanlı. Çalışmanın tamamlandığı tüm durumlarda hassas konum bilgisi gerekmektedir. Bu ilerleme basit bir mesafe çubuk diyagramı ile, tamamlanmış bölümleri göstermede yardımcı olabilir.
● Kalan çalışma proje hedeflerini karşılamak için yeniden değerlendirilebilir. Bu kaynak artırma ya da imar planında değişikliğe giderek gerçekleştirilebilir.
● Temel hat, erken bir aşamada plan ve proje ilerlemesi ile  hedeflerin gecikmesi arasındaki farklılıkları gösterir.
● İlerleme verileri günlük saha raporlarından TILOSa aktarılabilir. Esnek bir geçiş özelliği ile Excel dosyalarından verileri okur ve ilerlemeyi direkt olarak aktivitelere atar, sonuçları ve güncellemeleri analiz ederek kalan iş programını belirler.

İlişkilendirmeleri Oluşturmanın 3 Farklı Yolu

● Ekranda Çizme: En doğal yol fare yardımı ile aktiviteleri ekranda ilişkilendirebilirsiniz.
● Bağlantı Listesi: Bağlantı yapılarını basit bir şekilde oluşturup, bir liste görünümü kazandırarak iyi bir genel görünüm edinin.
● Veri Alma: Eğer bunlar önceden CPM tabanlı bir planlama sisteminde çalışmış ise, veri alımı size ilişkilendirme oluşturmanın en hızlı yolunu sağlar.