DOĞRUSAL PLANLAMADA TILOS’UN ÖNEMİ

Doğrusal projeler, standart bina projelerinden farklı olarak ‘ne zaman’ sorusunun yanı sıra ‘nerede’ sorusunun da cevabının arandığı zaman ve mesafe bazlı projelerdir. Boru hattı, demiryolu, metro, otoyol, enerji nakil hattı, tünel, köprü gibi projelerde zaman ve mesafeyi aynı anda takip edebileceğiniz iki boyutlu bir planlama yapmanız gerekmektedir.

1

TILOS (Time Location System) proje yönetim çözümü olup doğrusal projelerde iki boyutlu planlamayı en iyi şekilde yapmanızı sağlayan proje planlama ve kontrol mühendislik çözümüdür.

TILOS, Asta Powerproject, Microsft Project ve Primavera ile integre çalışarak, iki taraflı bilgi akışını kolaylıkla sağlamaktadır. Ayrıca İnşaat sektöründe her safada kullanmış olduğunuz Excel tablolarını kolaylıkla TILOS’a aktarabilir veya TILOS’dan Excele alabilirsiniz. TILOS ayrıca Google Earth İntegrasyonu ile size projenizin görsel olarak ilerlemelerini internet üzerinden sunabilmektedir.

• CPM analizi , Zaman-Mesafe diyagramında kritik yol göstergesi
• Tüm köprü, otoyol, tünel, boru hattı, demir yolu projelerinizde istasyon,pompa vs gibi Zaman-Mesafe diyagramı bağlantısı yapabilirsiniz.
• Maliyet yönetimi, kaynak , gelir-gider ve konum bilgileri üzerinde tam kontrol.
• Yapım hattı üzerindeki ilerleyiş kontrolünü sağlayabilirsiniz.

TILOS doğrusal planlama metodu projenin her safhasında kolaylıkla kullanabileceğmiz bir metodolojidir. Doğrusal projeler design & build olduğundan teklif aşamasında proje ile ilgili detaylı çizimler ve bilgiler mevcut değil. Primavera, Asta Powerproject veya Ms Project’te teklif aşamasında sağlıklı bir rapor alabilmek için detaylı bir kaynak planlaması yapmak gerekiyor ve bu da teklif aşamasında çok zor bir süreç. Bununla beraber detaylı plan yaptığınızda almış olduğunuz çıktılar özellikle iş veren için çokta anlam ifade etmeyebiliyor. Bu yüzden proje başlamadan verimli kullanmak çok zor. Ayrıca TILOS dışındaki planlama programlarında doğrusal projeleri yönetmek için projeyi modüllere bölmemiz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 40 km uzunluğunda bir yol projesinde 100 m aralıklarla iş programı yaptığımızı düşünürsek her 100 m’de bir gerçekleşen ortalama 15 aktivite ile 40 km’lik bir iş programında yaklaşık 6000 aktivite olacaktır. Kaynak ataması, bütçe gibi detaylar ile birlikte çok yoğun bir data girişi ihtiyacı doğacaktır ve projeyi raporladığınızda 200-300 sayfa çıktıyı incelemeniz gerekecektir.

TILOS’da aynı projeyi 30-40 aktivite ile aynı detayda gerçekleştirebilir ve bütün bu detayları tek bir A4 sayfasında alabilirsiniz. Dolayısı ile fizibilite çalışmalarında ve ihale süreçlerinde TILOS ile hazırlanan tek sayfalık raporlarla çok daha kolay ve anlaşılır çözümler üretebilirsiniz.

2