Danışmanlıkta neler yapılır?

Projenin tanınması
• Projenin tanımı müşteri tarafından yapılır. Projenin kapsamı, ölçeği, taşeronlar, iş yükümlülükleri ve yapılan sözleşmeler müşteri tarafından bize aktarılır. Ve gerekli durumlarda paftalar incelenir. Detaylı proje özeti tarafımızdan çıkartılır.
• Metraj ve bütçe planlaması için ön hazırlık yapılması için bazı şablonlar tarafımızca çıkartılır ve doldurulması üzere müşteriye teslim edilir.
• Diğer danışmanlıklardan ayrı olarak km bilgilerinin tamamlanması için ön hazırlığa başlanır.

Aktivitelerin oluşturulması
• Her bir aktivite sahada da takip edilmesi sağlanacak şekilde tek tek oluşturulur veya varsa excelden import edilir. Ve birbirine bağlanır.
1
• Sektörler oluşturulur. (Metro istasyonları, zemin çeşitleri, yeryüzü koşulları vb.) Bu sektörler ile projenizi daha kolay takip edebilir. İstasyon yerlerinizi veya yeryüzü/yeraltı durumunu net bir şekilde projenin içinde görebilirsiniz.
2
• Varsa boy kesit ve yarma dolgu miktarları için kübaj rakamları Tilos’a import edilir. Yarma dolgu miktarlarına göre aşağıdaki rapora benzer grafikler elde edilir ve bu miktarlarla aktiviteler otomatik bağlanarak tekrar tekrar metraj girilmesine gerek kalmaz.
• Projenin kuş bakışı hali içeri alıınr. Burada da varsa köprü, viyadük,tünel, istasyon vb. Sanat yapıları gösterilir.
3

Kaynak, maliyet, kod kütüphanesi oluşturulması
• Kaynakların birim fiyat analizleri müşteri ile yapılır.
• Maliyet merkezleri oluşturulur. Her bir kaynağın bir maliyet merkezi içermesine dikkat edilir.
• Tüm kaynaklar içeri alınır. Veya Tilos içerisinde oluşturulur.
4

Metraj, Adamsaat ve Bütçe planlaması
• Kaynak atamaları yapıldıktan sonra metraj bilgileri girilir ve böylece herbir aktivitenin hem maliyet hem metraj bilgileri tek bir garfikten raporlanabilir hale gelir.
• Tilos’ta gelir bilgileri de girilebileceği için aşağıdaki gibi gelir ve gider karşılaştırması yapacak mali raporlar almak mümkündür.
5

İlerleme ve Güncelleme
• İlerleme alırken Tilos, diğer programlardan farklı olarak mesafe bilgisi de içerdiği için mesafesel ilerleme alma seçeneği ile lineer olan iş şantiye alanında takip edildiği gibi edilebilir. Böylece sahaya olan uygunluğu sadece hedef proje alırken değil aynı zamanda ilerleme bölümünde de sağlanır.
• Aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere planlanan ve gerçekleşen km cinsinden ilerleme girilmesi sağlanır. İlerleme, mesafe bazında girilebileceği gibi istek doğrultusunda metraj veya adam*saat bazında da girilmesi mümkündür.
6

Raporlama
• Tilos’ta tek sayfada alınan çoklu raporlamalar ile rapor sayfa sayısı 1’e düşürülür ve etkinliği böylece artmış olur.
7